RUILTRILBAK

Is de voering van uw glijslijpinstallatie versleten? Met een ruiltrilbak krijgt u een zo goed als nieuw product en heeft u minimale uitvaltijden.

UITGANGSSITUATIE

De volgende foto’s tonen de typische situatie van een retourgeleverde trilbak met versleten bekleding en schade aan de stalen wanden.

De trilbak wordt eerst door onze QS (kwaliteitsdienst) gecontroleerd. Daarbij wordt besloten, of de stalen behuizing weer geschikt kan worden gemaakt om als ruiltrilbak te worden ingezet.

Is de stalen behuizing versleten of gescheurd, dan wordt de trilbak vernietigd en wordt er een nieuw vervaardigde trilbak ingezet – natuurlijk zonder meerprijs voor de klant, die deze trilbak retourgeleverd krijgt.

De slijtage aan de bekleding, toont aan dat de uitwisseling meer dan nodig was. Uiteraard kan men kleine slijtages met PU-reparatiesets repareren, maar een duurzame oplossing is het niet. PU-reparatiesets worden door ons hoofdzakelijk ingezet als noodoplossing.

BASISPRINCIPE

Al naar gelang de toepassing is de polyurethaan-bekleding van een glijslijpinstallatie onderhevig aan een meer of minder sterke slijtage. Verschijnt de stalen binnenkant, dan moet in de meeste gevallen de trilbak opnieuw worden bekleed. Om de kwaliteit te waarborgen, bekleden wij onze trilbakken niet ter plaatse, maar in onze fabriek. Om stilstandtijden te voorkomen, werken wij met ruiltrilbakken. Dat betekent: U werkt zolang met uw oude trilbak verder, totdat de ruiltrilbak klaar is en aan u wordt verzonden.

Dit gaat als volgt:

 • Wanneer u een nieuwe trilbak nodig heeft, bestelt u aan de hand van het KA-, Com.- of machinenummer een nieuwe trilbak.
 • Wij leveren u een nieuwe/gereviseerde trilbak.
 • Als u de nieuwe/gereviseerde trilbak heeft ontvangen, stuurt u de oude versleten trilbak weer terug.
 • Deze teruggestuurde trilbak wordt weer gereviseerd en is klaar voor verdere inzet.

Hoe dat in zijn werk gaat, tonen de volgende pagina’s.

ONTROESTEN

Na de demontage van alle onderdelen wordt de trilbak:

 • thermisch ontroest
 • gestraald
 • buitenkant gegrond
 • binnenkant wordt voorzien van een coatingslaag

Nu zijn ook de kleinste beschadigingen aan de stalen behuizing zichtbaar, die tot dusver door de PU-bekleding bedekt werden. Vanzelfsprekend worden deze beschadigingen vakkundig door ons hersteld.

DEMONTAGE

Als de kwaliteitsdienst de oude trilbak heeft goedgekeurd voor hergebruik, gaat de trilbak naar onze reparatie-afdeling voor demontage.

Bij demontage van de trilbak komt men vaak kleine verrassingen tegen. Bijv. een versleten kleplager of meerdere beschadigingen van de bekleding inclusief achtergebleven onderdelen. Ook de zeefzone is niet meer zo goed als nieuw.

LASWERKZAAMHEDEN

Na het ontroesten komt de trilbak terug op de reparatie-afdeling. Daar wordt samen met de kwaliteitsdienst bekeken welke reparaties aan de trilbak moeten worden doorgevoerd.

Het defekte kleplager wordt vervangen en beschadiging aan de stalen behuizing wordt vakkundig gelast. Uiteraard wordt na het lassen de basishechtlaag bijgewerkt en de trilbak is klaar voor een nieuwe PU-bekleding.

WETENSWAARDIGHEDEN

De voortdurende trillingen (vibraties) gedurende jaren kunnen kleine (haar)scheurtjes veroorzaken in de lasnaden. Daarom zijn de lasnaden ook zo royaal van afmeting. Stelregel van Trowal: 1/3 van de lasnaden kan beschadigd zijn, de machine funktioneert nog steeds.

Door gekwalificeerde reparaties van deze beschadigingen, worden de retourgeleverde trilbakken weer zo goed als nieuw. Is reparatie niet meer mogelijk, wordt een nieuwe trilbak geleverd.

NIEUWE BEKLEDING

Na de laswerkzaamheden wordt de trilbak op onze PU-afdeling als volgt verder bewerkt:

 • Een speciaal ontwikkeld stalen gietmal wordt aangebracht in trilbak
 • Trilbak en mal worden verwarmd in oven
 • De mal wordt gevuld met een vloeibaar meercomponenten-polyurethaan mengsel
 • Uitharden in oven voor betere kwaliteit van het polyurethaan
 • Trilbak wordt afgekoeld tot kamertemperatuur en mal wordt verwijderd
 • Gietresten/kanten en scherpe kanten worden mechanisch bijgewerkt

Trilbak is klaar voor montage.

MONTAGE

Nadat de trilbak van een nieuwe polyurethaanvoering is voorzien, komt hij weer op de reparatie-afdeling voor inbouw van een separeerinrichting en eventuele aanpassingen.

De separeerklep met as en kleplager worden ingebouwd. Uiteraard worden daarbij nieuwe onderdelen ingebouwd. De klep uit polyurethaan wordt nauwkeurig op maat geslepen. Daardoor wordt verhinderd, dat er slijpsteentjes, splinters of kleine onderdelen tussen de separeerklep en bekleding gaan zitten en bij het openen en sluiten beschadigen. De nieuwe zeefzone en de nieuwe klepbediening (hier pneumatisch) worden gemonteerd en aangepast.

De separeerklep met as en kleplager worden ingebouwd
Nieuwe onderdelen
De klep uit polyurethaan wordt op maat geslepen
De zeefzone wordt gemonteerd en aangepast.
De klepbediening wordt gemonteerd en aangepast.
De klepbediening wordt gemonteerd en aangepast.

SPUITERIJ

Nadat alle onderdelen van de trilbak weer gemonteerd zijn, wordt deze vervolgens in onze eigen spuiterij gespoten. In de spuiterij wordt de trilbak geschuurd en in de grondlak gezet. Vervolgens wordt hij gespoten in de gewenste RAL-kleur.

EINDMONTAGE

Nadat de trilbak gespoten is, gaat deze voor de laatste keer naar de reparatie-afdeling.

De trilbak wordt nu verder afgemonteerd. Nu moet de onbalansmotor gemonteerd worden. Deze montage kunt u ook zelf uitvoeren overeenkomstig onze richtlijnen. Beter is echter deze te laten monteren door een Trowal-servicemonteur, zodat schade door verkeerde montage kan worden uitgesloten.

VLAK-DRAAIEN

Na inbouw- en aanpassingswerkzaamheden dient de montageplaat van de onbalansmotor nog bewerkt te worden.

De montagevlakken worden gereinigd, vlakgeslepen en daarna gecontroleerd.

Doordat de beweging van de onbalansmotor een grote kracht uitoefent op de trilbak, is het noodzakelijk dat het bevestigingsvlak van de onbalansmotor, schoon en vlak is. Wordt deze bewerking achterwege gelaten, dan zullen de bevestigingsbouten of de totale bevestigingsflens scheuren ofwel afbreken.

SAMENVATTING

Een ruiltrilbak van Walther Trowal staat voor:

 • Een deskundig gereviseerde stalen trilbak die zo goed als nieuw is.
 • Een heetgegoten en op maat gemaakte bekleding van een hoogwaardig polyurethaan.
 • Indien aanwezig een nieuwe separeerinrichting

Tenslotte krijgt u op de bekleding en staalbouw een garantie van 12 maanden.

Voor de bewerking
Na de bewerking

VOORBEELDEN VAN SLECHT UITGEVOERDE REVISIES DOOR DERDEN

Als laatste nog een paar foto’s van slecht uitgevoerde revisies door derden aan een Trowal installatie.

Hier werd de oude en versleten klep na het aanbrengen van een nieuwe bekleding weer in de trilbak gemonteerd.
Men heeft rekening gehouden met de “juiste” maat.

In de hele trilbak toonde het polyurethaan luchtzakken. Doorgaans zullen deze tijdens de bewerking los gaan laten. In vakjargon wordt dit delaminatie genoemd, welke bij gesproeide bekledingen afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid altijd kunnen optreden.

Helaas heeft men zich hier ook gewaagd aan de vervanging van de bevestigingsflens van de onbalansmotor. Afgebroken bevestigingsbouten van de onbalansgewichten en een gescheurde flens waren het gevolg. Gelukkig is de schade vroegtijdig ontdekt en is daarmee een onherstelbare schade aan de trilbak voorkomen.