SMEDERIJEN

Omdat smeedstukken aan de hoogste kwaliteits- en functie-eisen moeten voldoen, moeten smeedstukken een schoon, glad en homogeen oppervlak hebben.

Walshuid, oxiden en aanslag moeten van de onderdelen worden verwijderd. Omdat sommige onderdelen in een latere toepassing zichtbaar zijn, is het ook belangrijk dat het aanzien van het oppervlak gelijkmatig is.

Speciaal bij de bewerking van onderdelen van gesmeed metaal, speelt Walther Trowal een belangrijke rol.

Afhankelijk van de toepassing moet worden bepaald of glijslijpen of stralen de optimale oplossing is voor de klant, zowel wat betreft de kwaliteit van het oppervlak als de kosten. Onze specialisten adviseren u graag.

STRAALINSTALLATIES

In onze MULDENBANDSTRAALINSTALLATIES van de THM-serie worden de gesmede delen met een continue snelheid door de machine getransporteerd. Ze worden permanent op de muldenband gedraaid en zo van alle kanten intensief, gelijkmatig bewerkt.

Omdat de smeedstukken continue – in de cyclus van de productielijn – kunnen worden toegevoerd, zijn onze straalmachines de ideale oplossing voor onderling verbonden productieprocessen. Daarom vervangen ze steeds vaker batch- of bovengrondse transportsystemen.

GLIJSLIJPINSTALLATIES

RONDVIBRATOREN, RECHTE VIBRATOREN of CENTRIFUGAALMACHINES worden vaak gebruikt voor het glijslijpen van gesmede delen als de bewerking in batches wordt uitgevoerd.

Wanneer de installaties in het productieproces moeten worden geïntegreerd, waarbij continue gesmede onderdelen worden toegevoegd, worden DOORLOOPINSTALLATIES of doorloop-rondvibratoren ingezet.

Sales manager