PRODUCTIE VAN ADDITIEVEN

Additieve productie biedt constructeurs tot nu toe een onbegrensde vrijheid. Door het materiaal in lagen aan te brengen ontstaat echter een “trapeffect” en de op deze manier geproduceerde componenten hebben door het proces ook een bepaalde oppervlakteruwheid. Bovendien moeten markeringen van draagconstructies en aangekoekte poederresten worden verwijderd voordat de onderdelen verder worden bewerkt of gebruikt.

BEWEZEN TECHNOLOGIE VOOR INNOVATIEVE PROCESSEN

Hier laat het glijslijpen zien dat dit de ideale methode voor de oppervlaktebewerking is:
De slijpchips, welke zich om de onderdelen voortbewegen, bewerken het oppervlak gelijkmatig. Bovendien bereiken ze ook de binnenkant van de onderdelen en ondersnijdingen – een doorslaggevend aspect, vooral bij onderdelen met extreme vormen.

Of het nu gaat om het verwijderen van draagconstructies of het vergladden, homogeniseren en polijsten van het oppervlak: Onze GLIJSLIJPINSTALLATIES zijn de perfecte oplossing voor een breed scala aan drukprocessen: Naast de beste kwaliteit van het oppervlak garanderen ze een maximale reproduceerbaarheid en duurzaamheid.

BELANGRIJK ASPECT

Een belangrijk aspect hierbij is dat de door Walther Trowal ontwikkelde chips en compounds al zijn goedgekeurd voor vele materialen, veiligheidsrelevante onderdelen en processen in de vliegtuigindustrie. Het voordeel voor onze klanten: De fabrikanten van additief vervaardigde onderdelen (3D-geprinte onderdelen) kunnen zich concentreren op de optimalisatie van het eigenlijke productieproces. Voor de bewerking van de oppervlakken grijpen ze terug op de bewezen technologie.

In het algemeen zijn al onze glijslijpinstallaties geschikt voor de additatieve productie. Voor kleinere onderdelen die gemaakt zijn van hoogwaardige materialen, bevelen wij de nieuwe AM Post Process machines aan.

Sales manager